Ungefär hur lång tid brukar normalt en rekryteringsprocess ta?

Ungefär hur lång tid brukar normalt en rekryteringsprocess ta?