Trygg rekrytering

Från start till resultat


Vårt fokus ligger alltid på att ge er, vår kund, den service just ni behöver. Vi tar oss an hela rekryteringsprocessen från början till slut. 


Vi gör jobbet

Vi sköter annonsering och marknadsföring av tjänsten och använder oss även av vårt egna breda nätverk. En genomgång av de sökande kandidaternas CV leder till intervjuer med de som lever upp till de kriterier ni efterfrågar, och som vi upplever vara den mest lämpade kandidaten för tjänsten. 

Rätt person på rätt plats

När vi tror oss hittat de personer ni söker skickar vi de vidare till er för ytterligare intervjuer. Som tidigare nämnt är det viktigt att vi hela tiden har en nära dialog för att ni ska känna er trygga och alltid ha god insyn i hur arbetet fortlöper.