För arbetsgivare

Så jobbar vi

Varje rekryteringsprocess är unik och skräddarsys efter arbetsgivarens behov av den kompetens och den personliga profil ni söker.  

Arbetsprocessen startar med att ni söker upp oss eller att vi tar kontakt med er spontant, via telefon eller mejl. Finns det ett behov av vår service startar vi vårt samarbete. För att hitta den kandidat ni söker och matcha rätt krävs det att vi har god kommunikation och att ni är tydliga med att uttrycka vad det är ni behöver. På så sätt effektiviserar vi rekryteringsprocessen och chanserna att vi hittar den rätta personalen ökar markant. Om nödvändigt kan vi även bistå er med en behovsanalys.  

Ersättningen för vårt arbete/insats delas upp i tre steg. Första delen vid starten av processen, del två när ni funnit en lämplig kandidat och vill anställa och den sista och slutliga delen när ni är fortsatt nöjda med er nya arbetskraft efter att kandidaten varit anställd hos er i tre månader. 

Genom att välja att arbeta med oss kommer er arbetsbörda att sjunka betydligt och ni kan istället fokusera på affärerna.