Hur mycket kostar det?

Hur mycket kostar det?

Ersättningen för vårt rekryteringsarbete/insats delas upp i tre steg. Första delen vid starten av processen, del två när ni funnit en lämplig kandidat och vill anställa
och den sista och slutliga delen när ni är fortsatt nöjda med er nya arbetskraft efter att kandidaten varit anställd hos er i tre månader.

Kontakta oss för mer information!