Personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här finns info om vad man kan skriva:
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/juridik/dataskyddsforordningengdpr/bildhantering/informationstextochvagledning.54791.html

Kanske först en informationstext? Från sidan ovan. Punkterna förklaras i länken ovan.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter [se punkt 1]. Syftet med en sådan behandling är för att kunna matcha dig som arbetssökande med våra rekryterare [se punkt 2].

Du väljer själv vilka uppgifter du vill lämna, men vissa är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla den service som krävs för att matcha arbetssökande med rekryterare [se punkt 3]. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är [se punkt 4]. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har ett konto hos Arbetsam (och hur länge efter avslutat konto?) [se punkt 5].

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma bransch, det vill säga rekryterare och —— (nån mer?) [se punkt 6]. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [se punkt 7].

Personuppgiftsansvarig är NAMN (person eller företaget?), Stora Torggatan 14, 274 34 Skurup, organisationsnummer ————. [se punkt 8]. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@arbetsamrekrytering.se [se punkt 9]. Du når vårt dataskyddsombud på samma mailadress som ovan (?) [se punkt 10]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kommentarer

Text om hur vi hanterar personuppgifter i form av lämnade kommentarer.

När besökare lämnar kommentarer/omdömen sparas data i form av till exempel ip-adress för att undvika spam-kommentarer.

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Inbäddat material från andra sidor

Vid inbäddat material från andra sidor behandlas dina personuppgifter på samma sätt som om du besökt sidan i fråga.

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Vem delar vi din data med?

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Hur länge sparar vi din data?

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Dina rättigheter

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.