Hur pass involverade kommer Arbetsam att vara i hela processen?

Hur pass involverade kommer Arbetsam att vara i hela processen?

lite text